Home | Hobbies | Books | Mutiara Laut | Website Projects | Links

Previous • Bali Impressions • Erik • Cook Book • kook boek • Bali's historie • Bali History • Han Snel • Nasi • Dutch former Colonies • Camp Book Japanese invasion • Kamp Boek Japanse Bezetting • Christiaan • Indische Hotels • De Ubudse beesteboel • Youtube • Aad van Leeuwen Painter • Elke Versteegh Painter

Previous • Inleiding • Rijst • Vleesch • Kip • Visch • Ei • Sajoers • Sambelans • Diversen • Gebak • Menu's

Makanlah Nasi 1922

Makanlah Nasi! (Eet rijst!) De Indische rijsttafel (voor Holland) door mevrouw Koba M.J. Catenius-van der Meidjen.
Derde vermeerderde druk van “Patti – de Indische rijsttafel”. ‘s-Gravenjage: Ort & Van Straaten, 1922 (eerste dr. jaar en plaats onbekend)

Het doel, met dit boekje beoogd, is iedere Hollandsche vrouw, zelfs de keukenmeid, in de gelegenheid te stellen, zonder hulp van Indische menschen, een eenvoudige rijsttafel te bereiden.
Die bereiding is inderdaad niet moeilijk, doch zij eischt veel oplettendheid, wijl de toevoeging van te veel of te weinig specerijen zeer veel afdoet aan de smakelijkheid van het maal, terwijl men goed moet toezien, dat men zich niet vergisse bij het gebruik der verschillende specerijen, waarvan vele, in poedervorm of zeer fijn gesneden, sterk op elkander gelijken.
De methode, om hierin geen vergissingen te begaan, vindt men in dit boekje, voor, in de Inleiding.
Moge de taak, die ik mij heb gesteld, zoo ook de moeite der samenstelling geen vergeefsche poging zijn. Dat ieder het genot eener behoorlijke rijsttafel kunne smaken. Men Ieze daartoe eerst aandachtig de Inleiding.
MEVROUW KOBA M. J. CATENIUS-VAN DER MEIJDEN.

Previous • Inleiding • Rijst • Vleesch • Kip • Visch • Ei • Sajoers • Sambelans • Diversen • Gebak • Menu's

Previous • Bali Impressions • Erik • Cook Book • kook boek • Bali's historie • Bali History • Han Snel • Nasi • Dutch former Colonies • Camp Book Japanese invasion • Kamp Boek Japanse Bezetting • Christiaan • Indische Hotels • De Ubudse beesteboel • Youtube • Aad van Leeuwen Painter • Elke Versteegh Painter