Home | Hobbies | Books | Mutiara Laut | Website Projects | Links

Previous

Bali 's History from the 6 th century till 1940

1597 Cornelis de Houtman

History  bali, Cornelis de Houtman, Houtman,

 

History  bali, Cornelis de Houtman, Houtman,

 

History  bali, Cornelis de Houtman, Houtman,

 

History  bali, Cornelis de Houtman, Houtman,

 

History  bali, Cornelis de Houtman, Houtman,

En met deze kaarten moesten ze navigeren.....

History  bali, Cornelis de Houtman, Houtman,

 

History  bali, Cornelis de Houtman, Houtman,

 

History  bali, Cornelis de Houtman, Houtman,

 
Cornelis de Houtman 1597
Hij voer via de Kaap de Goede Hoop naar Java. De Houtman en zijn broer Frederick werden in 1592 door de Compagnie van Verre naar Lissabon gestuurd om nieuwe handelsmogelijkheden voor peper te onderzoeken. De handel, die voornamelijk in Portugese handen was, kwam in de jaren daarvoor stil te liggen door toedoen van Engelse kapers. De beide broers werden in Lissabon gevangen gezet wegens “spionage”. Zij hadden nl. getracht de hand te leggen op de bevindingen van hun landgenoot Huygen van Linschoten, die in Portugese dienst zeer belangrijke informatie had vergaard over de route naar Indië en de handel op Azië.
Na te zijn vrijgelaten en te zijn teruggekeerd in Holland vertrok Cornelis de Houtman op 2 april 1595, tezamen met zijn broer Frederick op de schepen Mauritius, Hollandia, Amsterdam en de kleinere pinas* Duyfken op “de Eerste Schipvaert” naar de Indië.
De vloot was samengesteld door de in 1594 door Amsterdamse handelaren opgerichte “Compagnie van Verre”. De reis was bar en boos, vol honger, scheurbuik, uitputting en muiterij. Na een lang oponthoud te Madagascar en ruzie tussen de kapiteins en de kooplui arriveerden de schepen op 6 juni 1596 op de rede van Bantam, de belangrijkste peperhaven op het westelijk deel van Java. Waarschijnlijk door intriges van de reeds gevestigde Portugese handelaren en door ontactisch optreden van de Nederlanders, slaagden ze er niet in om de fel begeerde specerijen in te kopen. Ze zeilden oostwaarts en vonden het eiland Madura, waar ze vreedzaam ontvangen werden. Uit angst voor verraad gaf Houtman opdracht de bevolking aan te vallen, een opdracht die met grote wreedheid werd uitgevoerd, waarna ze met hun schepen vluchtten.
Cornelis de Houtman werd hierna ontslagen als expeditieleider door een tegen hem in opstand gekomen scheepsraad. Wegens lekkage en bij gebrek aan bemanning werd de Amsterdam op 11 januari 1597 bij Bawean achtergelaten en in brand gestoken. Pas eind februari 1597 lukte het om wat specerijen te bemachtigen en kort daarna werd de thuisreis door de drie schepen aanvaard.
Op deze thuisreis werd eerst nog Bali aangedaan, waar de expeditie zeer gastvrij werd ontvangen. De adelborst Roodenburgh en de kuiper Jacob Claesz bleven op het eiland achter. De rest van de reis was er een vol ontberingen, want bij Sint Helena verhinderden de Portugezen, dat de Hollanders proviand en water konden innemen. Van de 249 zeelieden die van de rede van Texel waren vertrokken, zouden er slechts 89 terugkeren. Zij waren te zwak om zelf de Hollandia, Mauritius en de Duyfken af te meren.
De hele reis werd in een journaal opgetekend door Willem Lodewijcksz. en hoewel de expeditie een humanitaire ramp was en financieël mogelijk quite werd gespeeld, vertrokken het jaar daarop zes nieuwe expedities vanuit Holland naar het tegenwoordige Indonesië. De reis van Cornelis de Houtman kan beschouwd worden als een aanzet tot de oprichting van de V.O.C. en de start van de kolonisatie van dit eilandenrijk.
    

Previous